Profile

From (art)scienceblr
Jump to: navigation, search

Yashas Shetty

Mukund Thattai

Shreyasi Kar

Balagopalan M.

iGEM 2009

 • Akash Hirosh
 • Avni Sethi
 • Dhruv Nawani
 • Gautam Vishwanath
 • Krupakar Dhinakaran
 • Neha Bhat
 • Nikhil Patil
 • Sandeep Mathew
 • Sanya Rai Gupta
 • Upasana Simha

iGEM 2010

 • Aaron Joseph
 • Anusha Shankar
 • Akshitta Kohli
 • Diya Dutt Sharma
 • Farhad Mehta
 • Karthik Illango
 • Mohor Mukherjee
 • Samrajni Patil
 • Sayed Nooshin
 • Shreya Kumar

iGEM 2011

 • Achala Athreya
 • Akshaya Maria Thomas
 • Anvita Goenka
 • Biswajith Manimaran
 • Damyanti Choudhary
 • Durga Gawde
 • Madhul Singh
 • Manasa Thimmiya
 • Prakrithy Pradeep
 • Pranav Raman
 • Sidharta Guha Thakurta
 • Sohil Bhatia


Science for Poets

 • Akshaya Zachariah
 • Chaitrali Bhide
 • Gita Upmale
 • Maithili Panikar
 • Radha Parulekar
 • Reuben Samson
 • Shahrukh Faquih
 • Shipra Koyal
 • Sreemoyee Roy Choudhury
 • Tushar Satyanath


Past Collaborators

Navneet Rai Sunaina Surana


Past Residents


back